Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 40
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 40 (bốn mươi) ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường 30 ngày. - Ban chỉ đạo 118(Phòng LĐTBXH): 03 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 04 ngày. - Chi cục thuế 03 ngày Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)
2/ Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có)
3/ Văn bản uỷ quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)
4/ Trích lục bản đồ
5/ Biên bản giao đất hoặc biên bản chuyển quyền sử dụng đất
6/ Quyết định giao đất hoặc Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
7/ Tờ trình của UBND xã, thị trấn
8/ Giấy xác nhận nguồn gốc đất (ghi rõ loại đất khi sử dụng, thời gian bắt đầu sử dụng)
9/ Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có)
10/ Tờ khai tiền sử dụng đất
11/ Cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc nhận chuyển nhượ
12/ Cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chưa được
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 30
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 6
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 2