Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 68
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết - Đối với trường hợp cấp đổi là: 28 (hai mươi tám) ngày. Trong đó Phòng Tài nguyên-Môi trường 21 ngày, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 04 ngày, Chi cục thuế 03 ngày. - Đối với trường hợp cấp lại là 68 ngày. Trong đó Phòng Tài nguyên- Môi trường 61 ngày, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 04 ngày, Chi cục thuế 03 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Trích lục bản đồ
2/ Một trong các giấy tờ quy định tại Điều 50 Luật Đất đai(Trường hợp cấp lại)
3/ Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có)
4/ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu);
5/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi.
6/ Đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của cấp có thẩm quyền (trường hợp mấ
7/ Bản sao Giấy phép xây dựng (nếu có, trong trường hợp cấp đổi để bổ sung phần nhà ở).
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 61
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 2