Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 05 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường 03 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 01 ngày. - Chi cục thuế và Ban chỉ đạo 118(nếu có): 01 ngày Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất (có chứng thực)
2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3/ Trích lục bản đồ
4/ Tờ khai thuế thu nhập cá nhận
5/ Tờ khai lê phí trước bạ;
6/ Hồ sơ miễn giảm (nếu có)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 1
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 1
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1