Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Trường hợp phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 30 ngày Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường: 20 ngày. - Ban chỉ đạo 118 (Phòng LĐTBXH): 03 ngày . - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 04 ngày. - Chi cục thuế: 03 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất
2/ Giấy CNQSDĐ hoặc giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất
3/ Trích lục bản đồ
4/ Giấy xác nhận vị trí đất nông nghiệp
5/ Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu)
6/ Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu)
7/ Hồ sơ miễn, giảm (nếu có)
8/ Bìa đỏ photo công chứng
9/ Giấy xác nhận nguồn gốc đất (theo mẫu)
10/ Giấy xác nhận quyền sở hữu nhà (theo mẫu)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Trường hợp phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 20
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 6
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 2