Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Trường hợp không phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 18
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 18 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường 12 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 03 ngày. - Chi cục thuế 03 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy xác nhận quyền sở hữu nhà (theo mẫu)
2/ Giấy xác nhận nguồn gốc đất (theo mẫu)
3/ Phiếu lấy ý kiến khu dân cư
4/ Trích lục bản đồ
5/ Bìa đỏ photo công chứng
6/ Tờ khai đăng ký chuyển mục đích (theo mẫu)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Trường hợp không phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 12
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1