Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 8
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 08 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài nguyên- Môi trường: 04 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 01 ngày. - Chi cục thuế và Ban chỉ đạo 118(nếu có): 03 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo mẫu)
2/ Hợp đồng thuê đất (theo mẫu)
3/ Giấy nộp tiền thuê đất năm gần nhất hoặc giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
4/ Hồ sơ miễn, giảm (nếu có)
5/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu đã được cấp GCNQSDĐ).
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 4
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1