Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hợp đồng chyển nhượng (thừa kế hoặc tặng cho), chỉnh trang tư 04 và cấp giấy QSDĐ
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 38
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đăng ký biến động
2/ Phiếu cung cấp thông tin
3/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hợp đồng chyển nhượng (thừa kế hoặc tặng cho), chỉnh trang tư 04 và cấp giấy QSDĐ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 23
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 5
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 3
5 Bộ phận TN&TKQ Chi cục thuế huyện 3
6 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 2