Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký biến động (chuyển mục đích sử dụng đất sau 80) và hợp đồng chuyển nhượng (thừa kế hoặc tặng cho) và cấp giấy CNQSDĐ
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 52
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đăng ký biến động
2/ Phiếu cung cấp thông tin
3/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký biến động (chuyển mục đích sử dụng đất sau 80) và hợp đồng chuyển nhượng (thừa kế hoặc tặng cho) và cấp giấy CNQSDĐ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 5
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 3
5 Bộ phận TN&TKQ Chi cục thuế huyện 6
6 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 2
7 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 34