Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 10 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ : - Phòng Tài nguyên- Môi trường 05 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 02 ngày. - Chi cục thuế 03 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Di chúc, bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế QSDĐ của TAND đã có hiệu lực pháp luật
2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều 50 Luật
3/ Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người thừa kế và người để lại thừa kế
4/ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
5/ Tờ khai lệ phí trước bạ
6/ Đơn đăng ký thừa kế QSDĐ
7/ Văn bản phân chia tài sản thừa kế (theo mẫu) + trích lục bản đồ
8/ Văn bản nhận tài sản thừa kế (theo mẫu) + trích lục bản đồ
9/ Văn bản từ chối tài sản thừa kế (theo mẫu) + trích lục bản đồ
10/ Giấy cam kết khai nhận hàng, diện thừa kế (theo mẫu)
11/ Giấy chứng tử hoặc giấy xác nhận đã chết
12/ Trích lục bản đồ
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 5
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1