Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Giải quyết ngay trong ngày; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì giải quyết ngay trong ngày tiếp theo. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: Phòng Tài Nguyên-Môi trường Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (02 bản - theo mẫu)
2/ Văn bản uỷ quyền (nếu có)
3/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 1
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 1