Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Tặng, cho quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 10 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ : - Phòng Tài nguyên- Môi trường 05 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 02 ngày, Chi cục thuế 03 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
3/ Trích lục bản đồ
4/ Tờ khai lệ phí trước bạ;
5/ Tờ khai tiền sử dụng đất
6/ Giấy khai sinh
7/ Hộ khẩu
8/ Giấy xác nhận
9/ Bản sao giấy kết hôn
10/ Giấy CNQSDĐ hoặc giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất (photo công chứng)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Tặng, cho quyền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 5
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1