Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục hợp đồng lao động
Lĩnh vực:
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 20 ngày. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ: - Phòng Nội vụ: 17 ngày; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin hợp đồng;
2/ Tờ trình đề nghị cho phép hợp đồng của cơ quan sử dụng lao động
3/ Phiếu khám sức khoẻ;
4/ Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực);
5/ Giấy chứng nhận ưu tiên;
6/ Bản sao sổ hộ khẩu (có chứng thực);
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thủ tục hợp đồng lao động như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 5
3 Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5