Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 28
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

1. Thủ tục hồ sơ (01bộ)

       - Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu);

       - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi.

       - Đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của cấp có thẩm quyền (trường hợp mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

       - Bản sao Giấy phép xây dựng (nếu có, trong trường hợp cấp đổi để bổ sung phần nhà ở).

       - Trích lục bản đồ;

       - Một trong các giấy tờ quy định tại Điều 50 Luật Đất đai(Trường hợp cấp lại)

       - Hồ sơ kê khai chuyển mục đích (nếu có) quy định tại mục II Điều 13 của quy chế này.

       - Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có)

       2. Thời gian giải quyết

       - Đối với trường hợp cấp đổi là: 28 (hai mươi tám) ngày. Trong đó Phòng Tài nguyên-Môi trường 21 ngày, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 04 ngày, Chi cục thuế 03 ngày.

       - Đối với trường hợp cấp lại là 68 ngày. Trong đó Phòng Tài nguyên- Môi trường 61 ngày, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 04 ngày, Chi cục thuế 03 ngày.

       3. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.

Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)
2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3/ Đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của cấp có thẩm quyền (trường hợp mấ
4/ Bản sao Giấy phép xây dựng (nếu có)
5/ Trích lục bản đồ
6/ Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 21
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1