Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Trở về
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHƯỚC SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ PHẬN TN&TKQ
0510 3888777 Phước Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2020
Số ...
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpNgày nhận/Ngày hẹn trảNgày có kết quảNgày bàn giaoThời hạn xử lýNgày chuyển
1 2 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Quân

Thị trấn Khâm Đức
17/1/2018 8:53 6/7/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 806 ngày)
17/1/2018 8:55 19/1/2018 23:59
2 59 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: sổ hộ khẩu Hồ Văn Tuấn

Thị trấn Khâm Đức
10/1/2018 10:32 11/1/2018 17:0 10/1/2018 10:32
Đã trả
10/1/2018 10:33 12/1/2018 23:59
3 58 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ Văn Hiêm

Thị trấn Khâm Đức
10/1/2018 10:31 11/1/2018 17:0 10/1/2018 10:31
Đã trả
10/1/2018 10:32 12/1/2018 23:59
4 57 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ Văn Nhân

Thị trấn Khâm Đức
10/1/2018 10:29 11/1/2018 17:0 10/1/2018 10:29
Đã trả
10/1/2018 10:31 12/1/2018 23:59
5 56 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ Văn Nghĩa

Thị trấn Khâm Đức
10/1/2018 10:28 11/1/2018 17:0 10/1/2018 10:28
Đã trả
10/1/2018 10:29 12/1/2018 23:59
6 55 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu; CMND; Giấy khai sinh Nguyễn Văn Xuân

Thị trấn Khâm Đức
10/1/2018 10:27 11/1/2018 17:0 10/1/2018 10:27
Đã trả
10/1/2018 10:28 12/1/2018 23:59
7 54 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: QĐ v/v giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp GD; QĐ v/v giao chỉ tiêu phát triển KT XH năm 2018 và DTNSNN năm 2018 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Thị trấn Khâm Đức
10/1/2018 10:25 11/1/2018 17:0 10/1/2018 10:25
Đã trả
10/1/2018 10:27 12/1/2018 23:59
8 53 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hoàng Anh Tuấn

Thị trấn Khâm Đức
10/1/2018 9:0 11/1/2018 17:0 10/1/2018 9:0
Đã trả
10/1/2018 9:1 12/1/2018 23:59
9 52 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: CMND Đoàn Thị Hồng Nhung

Thị trấn Khâm Đức
10/1/2018 8:59 11/1/2018 17:0 10/1/2018 8:59
Đã trả
10/1/2018 9:0 12/1/2018 23:59
10 51 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: CMND Nguyễn Văn Mậu

Thị trấn Khâm Đức
10/1/2018 8:58 11/1/2018 17:0 10/1/2018 8:58
Đã trả
10/1/2018 8:59 12/1/2018 23:59
11 50 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: CMND; QĐ v/v điều động và bổ nhiệm VC giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; QĐ v/v thành lập trường MG Ánh Dương Trường MG Ánh Dương

Thị trấn Khâm Đức
10/1/2018 8:56 11/1/2018 17:0 10/1/2018 8:56
Đã trả
10/1/2018 8:58 12/1/2018 23:59
12 49 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: QĐ v/v giao chỉ tiêu KTXH và DTNSNN năm 2018 Trường MG Ánh Dương

Thị trấn Khâm Đức
10/1/2018 8:54 11/1/2018 17:0 10/1/2018 8:54
Đã trả
10/1/2018 8:55 12/1/2018 23:59
13 48 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: QĐ bổ nhiệm nhân viên kế toán năm học 2017-2018 TRương thị Vỹ hội

Thị trấn Khâm Đức
10/1/2018 8:53 11/1/2018 17:0 10/1/2018 8:53
Đã trả
10/1/2018 8:54 12/1/2018 23:59
14 47 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: sổ hộ khẩu Đoàn Hoàng Vương

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 16:17 10/1/2018 17:0 9/1/2018 16:17
Đã trả
9/1/2018 16:18 11/1/2018 23:59
15 46 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Ngô Tiến Dân

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 16:16 10/1/2018 17:0 9/1/2018 16:16
Đã trả
9/1/2018 16:17 11/1/2018 23:59
16 45 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: QĐ v/v giao chỉ tiêu KTXH và DTNSNN năm 2018; QĐ v/v thành lập trường MG Hoa Phượng; QĐ v/v điều động và bổ nhiệm VC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trường MG Hoa Phượng

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 16:13 10/1/2018 17:0 9/1/2018 16:13
Đã trả
9/1/2018 16:16 11/1/2018 23:59
17 44 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: QĐ v/v giao chỉ tiêu KTXH và DTNSNN năm 2018 Trường BT TH&THCS Phước lộc

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 16:6 10/1/2018 17:0 9/1/2018 16:6
Đã trả
9/1/2018 16:10 11/1/2018 23:59
18 43 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu A nghiêm

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 14:41 10/1/2018 17:0 9/1/2018 14:41
Đã trả
9/1/2018 14:42 11/1/2018 23:59
19 42 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ thị Giang

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 14:40 10/1/2018 17:0 9/1/2018 14:40
Đã trả
9/1/2018 14:41 11/1/2018 23:59
20 41 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ Văn Mang

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 14:18 10/1/2018 17:0 9/1/2018 14:18
Đã trả
9/1/2018 14:18 11/1/2018 23:59
21 40 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ Văn Song

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 14:17 10/1/2018 17:0 9/1/2018 14:17
Đã trả
9/1/2018 14:18 11/1/2018 23:59
22 39 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Nguyễn Văn Tuấn

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 14:16 10/1/2018 17:0 9/1/2018 14:16
Đã trả
9/1/2018 14:17 11/1/2018 23:59
23 38 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: QĐ v/v thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Nguyễn Đức Duy

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:57 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:57
Đã trả
9/1/2018 13:59 11/1/2018 23:59
24 37 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Đinh Văn Cường

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:57 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:57
Đã trả
9/1/2018 13:57 11/1/2018 23:59
25 36 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: sổ hộ khẩu Triệu văn Toàn

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:56 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:56
Đã trả
9/1/2018 13:57 11/1/2018 23:59
26 35 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ Văn Sương

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:55 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:55
Đã trả
9/1/2018 13:56 11/1/2018 23:59
27 34 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Giấy khai sinh Triệu văn Toàn

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:54 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:54
Đã trả
9/1/2018 13:55 11/1/2018 23:59
28 33 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: sổ hộ khẩu Nguyễn Ngọc Nhân

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:54 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:54
Đã trả
9/1/2018 13:54 11/1/2018 23:59
29 32 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: sổ hộ khẩu Hồ Văn Tiên

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:53 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:53
Đã trả
9/1/2018 13:53 11/1/2018 23:59
30 31 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: sổ hộ khẩu; giấy khai sinh Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:52 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:52
Đã trả
9/1/2018 13:53 11/1/2018 23:59
31 30 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ:Sổ hộ khẩu Hồ Văn Chương

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:51 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:51
Đã trả
9/1/2018 13:52 11/1/2018 23:59
32 29 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ Văn Mão

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:51 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:51
Đã trả
9/1/2018 13:51 11/1/2018 23:59
33 28 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ Văn Ki

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:50 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:50
Đã trả
9/1/2018 13:51 11/1/2018 23:59
34 27 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ văn Ba

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:49 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:49
Đã trả
9/1/2018 13:49 11/1/2018 23:59
35 26 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ Văn Khiêng

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:48 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:48
Đã trả
9/1/2018 13:49 11/1/2018 23:59
36 25 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ Văn Sáu

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 13:47 10/1/2018 17:0 9/1/2018 13:47
Đã trả
9/1/2018 13:48 11/1/2018 23:59
37 24 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Diệp Văn Ngọc

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 10:50 10/1/2018 17:0 9/1/2018 10:50
Đã trả
9/1/2018 10:51 11/1/2018 23:59
38 23 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ Thị Phượng

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 10:49 10/1/2018 17:0 9/1/2018 10:49
Đã trả
9/1/2018 10:50 11/1/2018 23:59
39 22 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ Hộ khẩu A Dương

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 10:48 10/1/2018 17:0 9/1/2018 10:48
Đã trả
9/1/2018 10:49 11/1/2018 23:59
40 21 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: CMND; BTN trung cấp chuyên nghiệp sư phạm mầm non Nguyễn Thị Kim Đức

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 10:46 10/1/2018 17:0 9/1/2018 10:46
Đã trả
9/1/2018 10:48 11/1/2018 23:59
41 20 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ Hộ khẩu Hồ Văn Lên

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 10:45 10/1/2018 17:0 9/1/2018 10:45
Đã trả
9/1/2018 10:46 11/1/2018 23:59
42 19 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ Hộ khẩu Hồ Văn Nia

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 10:39 10/1/2018 17:0 9/1/2018 10:39
Đã trả
9/1/2018 10:44 11/1/2018 23:59
43 18 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Hồ thị Thên

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 10:38 10/1/2018 17:0 9/1/2018 10:38
Đã trả
9/1/2018 10:39 11/1/2018 23:59
44 17 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Bảng kết quả học tập Đào Minh Hưng

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 10:29 10/1/2018 17:0 9/1/2018 10:29
Đã trả
9/1/2018 10:38 11/1/2018 23:59
45 16 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: TB v/v giao chỉ tiêu biên chế 2018 Nguyễn Thị Quý

Thị trấn Khâm Đức
9/1/2018 10:28 10/1/2018 17:0 9/1/2018 10:28
Đã trả
9/1/2018 10:29 11/1/2018 23:59
46 15 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: QĐ v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2018 Nguyễn Thị Quý

Thị trấn Khâm Đức
8/1/2018 10:40 9/1/2018 17:0 8/1/2018 10:40
Đã trả
8/1/2018 10:42 10/1/2018 23:59
47 14 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Chứng minh nhân dân; chứng chỉ nghề lái xe ô tô du lịch; QĐ v/v nâng bậc lương đối với CC,VC Ngô Tiến Dân

Thị trấn Khâm Đức
8/1/2018 10:21 9/1/2018 17:0 8/1/2018 10:21
Đã trả
8/1/2018 10:22 10/1/2018 23:59
48 13 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Nguyễn Thị Hương

Thị trấn Khâm Đức
8/1/2018 10:20 9/1/2018 17:0 8/1/2018 10:20
Đã trả
8/1/2018 10:20 10/1/2018 23:59
49 12 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: QĐ thành lập đội kiểm tra quy tắc đô thị huyện Phước Sơn Đội kiểm tra quy tắc đô thị

Thị trấn Khâm Đức
8/1/2018 10:18 9/1/2018 17:0 8/1/2018 10:18
Đã trả
8/1/2018 10:20 10/1/2018 23:59
50 11 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Bảng điểm kết quả học tập; chứng minh nhân dân; chứng chỉ đào tạo y học cổ truyền; BTN trung cấp chuyên nghiệp y sĩ; chứng chỉ tiếng anh B; chứng chỉ tin học B; giấy khai sinh; QĐ thay đổi cải chính hộ tịch. Võ Thị Miên

Thị trấn Khâm Đức
5/1/2018 15:32 8/1/2018 17:0 5/1/2018 15:32
Đã trả
5/1/2018 15:35 9/1/2018 23:59
51 10 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Sổ hộ khẩu Nguyễn Đức Lợi

Thị trấn Khâm Đức
5/1/2018 14:55 8/1/2018 17:0 5/1/2018 14:55
Đã trả
5/1/2018 14:56 9/1/2018 23:59
52 1 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn - Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất A. Toàn

Thị trấn Khâm Đức
4/1/2018 14:44 7/6/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 835 ngày)
4/1/2018 14:45 8/1/2018 23:59
53 9 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: QĐ v/v hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng Nguyễn Thanh Sang

Thị trấn Khâm Đức
4/1/2018 10:32 5/1/2018 17:0 4/1/2018 10:32
Đã trả
4/1/2018 10:33 8/1/2018 23:59
54 8 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: QĐ v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018 Phòng NN&PTNN huyện Phước Sơn

Thị trấn Khâm Đức
4/1/2018 10:2 5/1/2018 17:0 4/1/2018 10:2
Đã trả
4/1/2018 10:4 8/1/2018 23:59
55 7 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Hồ Thái Hà

Thị trấn Khâm Đức
3/1/2018 15:46 4/1/2018 17:0 3/1/2018 15:46
Đã trả
3/1/2018 15:48 5/1/2018 23:59
56 7 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Hồ Thái Hà

Thị trấn Khâm Đức
3/1/2018 15:46 4/1/2018 17:0 3/1/2018 15:46
Đã trả
3/1/2018 15:48 5/1/2018 23:59
57 6 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: GCN người hưởng chính sách như thương binh; sổ hộ khẩu. Trần Thị Minh

Thị trấn Khâm Đức
3/1/2018 15:35 4/1/2018 17:0 3/1/2018 15:35
Đã trả
3/1/2018 15:37 5/1/2018 23:59
58 5 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: QĐ v/v giao chỉ tiêu kinh tế phát triển Phạm Thị Thu Huyền

Thị trấn Khâm Đức
3/1/2018 15:34 4/1/2018 17:0 3/1/2018 15:34
Đã trả
3/1/2018 15:35 5/1/2018 23:59
59 4 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: chứng chỉ ngoại ngữ B; Bằng THPT; QĐ v/v nâng lương đối với người lao động; Hợp đồng lao động. Ngô Tiến Dân

Thị trấn Khâm Đức
3/1/2018 15:32 4/1/2018 17:0 3/1/2018 15:32
Đã trả
3/1/2018 15:34 5/1/2018 23:59
60 3 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ: hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu Trần Thị Minh hiếu

Thị trấn Khâm Đức
3/1/2018 15:31 4/1/2018 17:0 3/1/2018 15:31
Đã trả
3/1/2018 15:32 5/1/2018 23:59
61 2 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ,: GCN trung cấp hành chính; BTN trung học chính trị; BTN trung cấp ngành trồng trọt; Bằng kỹ sư nông học. Lê Đắc Hiệu

Thị trấn Khâm Đức
2/1/2018 15:28 4/1/2018 17:0 2/1/2018 15:28
Đã trả
3/1/2018 15:30 5/1/2018 23:59
62 1 Chứng thực bản sao từ bản chính chứng minh nhân dân, chứng chỉ tiếng gié triêng, bằng cử nhân ĐH sư phạm nguyễn thị quý trâm

Thị trấn Khâm Đức
2/1/2018 15:18 4/1/2018 17:0 2/1/2018 15:18
Đã trả
3/1/2018 15:23 5/1/2018 23:59
63 1 Chứng thực bản sao từ bản chính chứng minh nhân dân nguyễn thị quý trâm

Thị trấn Khâm Đức
2/1/2018 15:18 4/1/2018 17:0 2/1/2018 15:18
Đã trả
3/1/2018 15:21 5/1/2018 23:59
64 1 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài nguyễn thị quý trâm

Thị trấn Khâm Đức
2/1/2018 15:18 4/1/2018 17:0 2/1/2018 15:18
Đã trả
3/1/2018 15:21 5/1/2018 23:59
65 1 Thẩm định Quyết toán công trình: Cải tọa nhà ăn Trường Bán trú TH&THCS Phước Kim A. Hoàng

Thị trấn Khâm Đức
3/1/2018 10:8 11/5/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 862 ngày)
3/1/2018 10:10 9/1/2018 23:59
66 37 Thẩm định Quyết toán công trình Đường vào khu sản xuất thôn TĐC thủy điện ĐăkMi 4 Lê Xuân Hưng

Xã Phước Xuân
17/11/2014 14:22 24/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2006 ngày)
17/12/2014 10:16 18/12/2014 23:59
67 29 Thẩm định Quyết toán công trình: UBND xã Phước Kim Nguyễn Thái Phiên

Thị trấn Khâm Đức
10/11/2014 9:16 17/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2013 ngày)
17/12/2014 10:16 18/12/2014 23:59
68 26 Thẩm định Quyết toán công trình Nhà sinh hoạt cộng đòng xã Phước Hòa Trần Hồng Quân

Thị trấn Khâm Đức
30/9/2014 14:14 4/2/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2054 ngày)
17/12/2014 10:15 18/12/2014 23:59
69 25 Thẩm định Quyết toán công trình Cầu treo Đăk Chè, xã Phước Mỹ Lê Thị Mộng Điệp

Xã Phước Mỹ
14/8/2014 14:50 19/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2101 ngày)
17/12/2014 10:15 18/12/2014 23:59
70 24 Thẩm định Quyết toán công trình sửa chữa nước sinh hoạt thôn 4, xã Phước Chánh Nguyễn Thị Hiền

Xã Phước Chánh
13/8/2014 15:13 18/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2102 ngày)
17/12/2014 10:15 18/12/2014 23:59
71 23 Thẩm định Quyết toán công trình Nâng cấp kênh thủy lợi thôn 3 xã Phước Chánh Nguyễn Thị Hiền

Xã Phước Chánh
13/8/2014 15:11 18/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2102 ngày)
17/12/2014 10:14 18/12/2014 23:59
72 22 Thẩm định Quyết toán công trình Nâng cấp kênh thủy lợi thôn 1, xã Phước Chánh Nguyễn Thị Hiền

Xã Phước Chánh
13/8/2014 15:9 18/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2102 ngày)
17/12/2014 10:14 18/12/2014 23:59
73 21 Thẩm định Quyết toán công trình: Đường giao thông thôn 2, xã Phước Đức Trần Quý

Xã Phước Đức
6/8/2014 9:29 11/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2109 ngày)
17/12/2014 10:13 18/12/2014 23:59
74 20 Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa tường rào Trường PTTH Khâm Đức Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Thị trấn Khâm Đức
28/7/2014 14:2 2/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2118 ngày)
14/8/2014 9:8 15/8/2014 23:59
75 19 Thẩm định kế hoạch đấu thầu Sửa chữa mố cầu Nước Mỹ, xã Phước Kim Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
25/7/2014 14:48 8/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2234 ngày)
14/8/2014 9:9 15/8/2014 23:59
76 18 Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Cắt đường giao thông Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
25/7/2014 14:46 8/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2234 ngày)
14/8/2014 9:10 15/8/2014 23:59
77 17 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sữ chữa mố cầu Nước Mỹ, xã Phước Kim Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
18/7/2014 9:8 15/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2227 ngày)
14/8/2014 9:9 18/8/2014 23:59
78 13 Thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán công trình: Cắt đưpừng giao thông Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
19/6/2014 15:41 17/7/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2256 ngày)
1/7/2014 9:29 3/7/2014 23:59
79 11 Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Sơn sửa Trụ sở làm việc UBND xã Phước Lộc Lưu Huyền Thoại

Xã Phước Lộc
16/6/2014 10:44 30/6/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2273 ngày)
1/7/2014 9:37 2/7/2014 23:59
80 7 Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Biển báo hiệu giao thông thị trấn Khâm Đức Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
30/5/2014 8:10 13/6/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2290 ngày)
1/7/2014 9:51 2/7/2014 23:59
81 6 Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa cầu treo Thôn 3, xã Phước Thành. Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
30/5/2014 8:5 13/6/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2290 ngày)
1/7/2014 9:51 2/7/2014 23:59
82 4 - Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa thủy lợi Thôn Nước Kiết, xã Phước Kim Nguyễn Đắc Tư

Xã Phước Kim
29/4/2014 8:29 3/10/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2178 ngày)
10/7/2014 13:58 14/7/2014 23:59
83 4 - Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa thủy lợi Thôn Nước Kiết, xã Phước Kim UBND xã Phước Kim

Xã Phước Kim
29/4/2014 8:29 3/10/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2178 ngày)
1/7/2014 10:1 3/7/2014 23:59
84 3 Thẩm định Quyết toán công trình: Nâng cấp và sửa chữa nước sinh hoạt Thôn 2, xã Phước Đức Trần Quý
0973656768

Xã Phước Đức
24/4/2014 8:52 30/9/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2181 ngày)
14/8/2014 9:12 18/8/2014 23:59
85 2 Thẩm định Quyết toán Công trình đường từ Trạm biến áp 35kV đến trường Mẫu giáo Sơn ca Ban quản lý và Kiến thiết thị chính
0905251546

Thị trấn Khâm Đức
11/4/2014 8:20 19/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2223 ngày)
2/7/2014 8:2 3/7/2014 23:59