Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Trở về
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHƯỚC SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ PHẬN TN&TKQ
0510 3888777 Phước Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2020
Số ...
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpNgày nhận/Ngày hẹn trảNgày có kết quảNgày bàn giaoThời hạn xử lýNgày chuyển
1 44 Thẩm định Quyết toán công trình Phòng GD&ĐT huyện; hạng mục: sửa chữa hàng rào Phòng GD&ĐT huyện

Thị trấn Khâm Đức
19/12/2014 8:57 27/4/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 1972 ngày)
19/12/2014 8:58 25/12/2014 23:59 19/12/2014 8:58
2 43 Thẩm định Quyết toán công trình Trường THCS xã Phước Thành; hạng mục đường bê tông nội bộ Phòng GD&ĐT huyện

Thị trấn Khâm Đức
19/12/2014 8:56 27/4/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 1972 ngày)
19/12/2014 8:57 25/12/2014 23:59 19/12/2014 8:57
3 42 Thẩm định Quyết toán công trình: Xử lý sạt trượt Taluy Trường THCS xã Phước Thành Phòng GD&ĐT

Thị trấn Khâm Đức
19/12/2014 8:53 27/4/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 1972 ngày)
19/12/2014 8:55 25/12/2014 23:59 19/12/2014 8:55
4 42 Thẩm định Quyết toán công trình: Xử lý sạt trượt Taluy Trường THCS xã Phước Thành Phòng GD&ĐT

Thị trấn Khâm Đức
19/12/2014 8:53 27/4/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 1972 ngày)
19/12/2014 8:55 25/12/2014 23:59 19/12/2014 8:55
5 41 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình lắp đặt trụ biển tên đường trên địa bàn thị trấn Khâm Đức năm 2014 Nguyễn Thị Bích Hường

Thị trấn Khâm Đức
5/12/2014 13:54 27/5/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 1942 ngày)
5/12/2014 13:56 9/12/2014 23:59 5/12/2014 13:56
6 40 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hạng mục công trình: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC thuộc dự án Thủy Điện ĐăkSa Nguyễn Hà Đức Thọ

Xã Phước Đức
4/12/2014 15:52 26/5/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 1943 ngày)
4/12/2014 15:54 8/12/2014 23:59 4/12/2014 15:54
7 39 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành chi phí bồi thường, hỗ trọ TĐC Thủy điện ĐăkSa Nguyễn Hà Đức Thọ

Thị trấn Khâm Đức
4/12/2014 15:50 26/5/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 1943 ngày)
4/12/2014 15:52 8/12/2014 23:59 4/12/2014 15:52
8 38 Thẩm định Quyết toán công trình đường Trung tâm xã cũ đi thôn 5 a xã Phước Lộc Nguyễn Thái Phiên

Thị trấn Khâm Đức
1/12/2014 9:41 7/4/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 1992 ngày)
1/12/2014 9:42 5/12/2014 23:59 1/12/2014 9:42
9 38 Thẩm định Quyết toán công trình đường Trung tâm xã cũ đi thôn 5 a xã Phước Lộc Nguyễn Thái Phiên

Thị trấn Khâm Đức
1/12/2014 9:41 7/4/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 1992 ngày)
1/12/2014 9:42 5/12/2014 23:59 1/12/2014 9:42
10 37 Thẩm định Quyết toán công trình Đường vào khu sản xuất thôn TĐC thủy điện ĐăkMi 4 Lê Xuân Hưng

Xã Phước Xuân
17/11/2014 14:22 24/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2006 ngày)
17/11/2014 14:23 21/11/2014 23:59 17/11/2014 14:23
11 36 Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa Trạm y tế xã Phước Kim nguyễn Đắc Tư

Xã Phước Kim
12/11/2014 14:12 19/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2011 ngày)
12/11/2014 14:13 18/11/2014 23:59 12/11/2014 14:13
12 35 Thẩm định Quyết toán công trình sửa chữa mố cầu Nước Mỹ, xã Phước Kim Cao Tiến Tân

Thị trấn Khâm Đức
10/11/2014 10:31 17/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2013 ngày)
10/11/2014 10:31 14/11/2014 23:59 10/11/2014 10:31
13 34 Thẩm định Quyết toán công trình: Cắt đường giao thông Cao Tiến Tân

Thị trấn Khâm Đức
10/11/2014 10:30 17/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2013 ngày)
10/11/2014 10:30 14/11/2014 23:59 10/11/2014 10:30
14 33 Thẩm định Quyết toán công trình: Trụ Enten đại truyền hình huyện Phước Sơn Nguyễn Thị Cẩm Chướng

Thị trấn Khâm Đức
10/11/2014 10:6 17/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2013 ngày)
10/11/2014 10:6 14/11/2014 23:59 10/11/2014 10:6
15 32 Thẩm định Quyết toán công trình Đường Thôn 8, xã Phước Lộc (GĐ 2) Nguyễn Thái Phiên

Thị trấn Khâm Đức
10/11/2014 9:19 17/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2013 ngày)
10/11/2014 9:19 14/11/2014 23:59 10/11/2014 9:19
16 31 Thẩm định Quyết toán công trình Dãn dân Trà văn A (Giai đoạn 2) Nguyễn Thái Phiên

Thị trấn Khâm Đức
10/11/2014 9:18 17/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2013 ngày)
10/11/2014 9:18 14/11/2014 23:59 10/11/2014 9:18
17 30 Thẩm định Quyết toán công trình Đường Phước Mỹ - Phước Công Nguyễn Thái Phiên

Thị trấn Khâm Đức
10/11/2014 9:17 17/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2013 ngày)
10/11/2014 9:18 14/11/2014 23:59 10/11/2014 9:18
18 29 Thẩm định Quyết toán công trình: UBND xã Phước Kim Nguyễn Thái Phiên

Thị trấn Khâm Đức
10/11/2014 9:16 17/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2013 ngày)
10/11/2014 9:17 14/11/2014 23:59 10/11/2014 9:17
19 28 Thẩm định Quyết toán công trình Trường MG Mầm non Ánh Hồng; hạng mục: Sửa chữa nhà bếp, nhà kho, hầm hút, nền bê tông Nguyễn Thị Liên

Thị trấn Khâm Đức
10/11/2014 8:23 17/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2013 ngày)
10/11/2014 8:25 14/11/2014 23:59 10/11/2014 8:25
20 27 Thẩm định Quyết toán công trình Sửa chữa trụ sở làm việc, tường, rào UBND xã Phước Lộc Bùi Dương Quốc Anh

Xã Phước Lộc
10/11/2014 8:21 17/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2013 ngày)
10/11/2014 8:22 14/11/2014 23:59 10/11/2014 8:22
21 26 Thẩm định Quyết toán công trình Nhà sinh hoạt cộng đòng xã Phước Hòa Trần Hồng Quân

Thị trấn Khâm Đức
30/9/2014 14:14 4/2/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2054 ngày)
30/9/2014 14:14 6/10/2014 23:59 30/9/2014 14:14
22 25 Thẩm định Quyết toán công trình Cầu treo Đăk Chè, xã Phước Mỹ Lê Thị Mộng Điệp

Xã Phước Mỹ
14/8/2014 14:50 19/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2101 ngày)
14/8/2014 14:51 20/8/2014 23:59 14/8/2014 14:51
23 24 Thẩm định Quyết toán công trình sửa chữa nước sinh hoạt thôn 4, xã Phước Chánh Nguyễn Thị Hiền

Xã Phước Chánh
13/8/2014 15:13 18/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2102 ngày)
13/8/2014 15:14 19/8/2014 23:59 13/8/2014 15:14
24 23 Thẩm định Quyết toán công trình Nâng cấp kênh thủy lợi thôn 3 xã Phước Chánh Nguyễn Thị Hiền

Xã Phước Chánh
13/8/2014 15:11 18/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2102 ngày)
13/8/2014 15:12 19/8/2014 23:59 13/8/2014 15:12
25 22 Thẩm định Quyết toán công trình Nâng cấp kênh thủy lợi thôn 1, xã Phước Chánh Nguyễn Thị Hiền

Xã Phước Chánh
13/8/2014 15:9 18/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2102 ngày)
13/8/2014 15:10 19/8/2014 23:59 13/8/2014 15:10
26 21 Thẩm định Quyết toán công trình: Đường giao thông thôn 2, xã Phước Đức Trần Quý

Xã Phước Đức
6/8/2014 9:29 11/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2109 ngày)
6/8/2014 9:30 12/8/2014 23:59 6/8/2014 9:30
27 20 Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa tường rào Trường PTTH Khâm Đức Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Thị trấn Khâm Đức
28/7/2014 14:2 2/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2118 ngày)
28/7/2014 14:3 1/8/2014 23:59 28/7/2014 14:3
28 19 Thẩm định kế hoạch đấu thầu Sửa chữa mố cầu Nước Mỹ, xã Phước Kim Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
25/7/2014 14:48 8/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2234 ngày)
25/7/2014 14:49 29/7/2014 23:59 25/7/2014 14:49
29 18 Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Cắt đường giao thông Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
25/7/2014 14:46 8/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2234 ngày)
25/7/2014 14:47 29/7/2014 23:59 25/7/2014 14:47
30 17 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sữ chữa mố cầu Nước Mỹ, xã Phước Kim Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
18/7/2014 9:8 15/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2227 ngày)
18/7/2014 9:9 21/7/2014 23:59 18/7/2014 9:9
31 16 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: NHà ăn tường rào Trụ sở làm việc UBND xã Phước Mỹ Nguyễn Văn Thanh

Xã Phước Mỹ
10/7/2014 13:47 26/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2094 ngày)
10/7/2014 13:48 14/7/2014 23:59 10/7/2014 13:48
32 15 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Đường GTNT Tổ 1 Khối 2b thị trấn Khâm Đức Phùng Thị Ngọc Quyên

Thị trấn Khâm Đức
25/6/2014 10:8 11/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2109 ngày)
25/6/2014 10:10 27/6/2014 23:59 25/6/2014 10:10
33 14 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Kiên cố hóa kênh thủy lợi Thôn 1, Phước Năng và Công trình Keeng mương thủy lợi Thôn 2,3 xã Phước Năng UBND xã Phước Năng

Xã Phước Năng
24/6/2014 10:13 10/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2110 ngày)
24/6/2014 10:15 26/6/2014 23:59 24/6/2014 10:15
34 13 Thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán công trình: Cắt đưpừng giao thông Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
19/6/2014 15:41 17/7/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2256 ngày)
19/6/2014 15:43 20/6/2014 23:59 19/6/2014 15:43
35 12 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: 02 phòng CVGV Trường Mẫu giáo Phong Lan xã Phước Thành Trần Hồng Quân

Thị trấn Khâm Đức
19/6/2014 8:2 5/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2115 ngày)
19/6/2014 8:4 23/6/2014 23:59 19/6/2014 8:4
36 11 Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Sơn sửa Trụ sở làm việc UBND xã Phước Lộc Lưu Huyền Thoại

Xã Phước Lộc
16/6/2014 10:44 30/6/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2273 ngày)
16/6/2014 10:46 18/6/2014 23:59 16/6/2014 10:46
37 10 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Đường Giao thông Khu dân cư Thôn 5,7 xã Phước Chánh Nguyễn Thị Hiền

Xã Phước Chánh
6/6/2014 14:50 24/11/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2126 ngày)
6/6/2014 14:51 10/6/2014 23:59 6/6/2014 14:51
38 9 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Đường GTNT xã Phước Chánh Nguyễn Thị Hiền

Xã Phước Chánh
6/6/2014 14:49 24/11/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2126 ngày)
6/6/2014 14:50 10/6/2014 23:59 6/6/2014 14:50
39 8 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: 08 giềng đào Thôn 5, xã Phước Chánh Nguyễn Thị Hiền

Xã Phước Chánh
6/6/2014 14:47 24/11/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2126 ngày)
6/6/2014 14:49 10/6/2014 23:59 6/6/2014 14:49
40 7 Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Biển báo hiệu giao thông thị trấn Khâm Đức Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
30/5/2014 8:10 13/6/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2290 ngày)
30/5/2014 8:12 3/6/2014 23:59 30/5/2014 8:12
41 6 Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa cầu treo Thôn 3, xã Phước Thành. Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
30/5/2014 8:5 13/6/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2290 ngày)
30/5/2014 8:8 3/6/2014 23:59 30/5/2014 8:8
42 5 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa trường Mẫu giáo xã Phước Công Trần Hồng Quân

Thị trấn Khâm Đức
23/5/2014 15:25 10/11/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2140 ngày)
23/5/2014 15:26 27/5/2014 23:59 23/5/2014 15:26
43 4 - Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa thủy lợi Thôn Nước Kiết, xã Phước Kim Nguyễn Đắc Tư

Xã Phước Kim
29/4/2014 8:29 3/10/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2178 ngày)
29/4/2014 8:33 2/5/2014 23:59 29/4/2014 8:33
44 4 - Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa thủy lợi Thôn Nước Kiết, xã Phước Kim UBND xã Phước Kim

Xã Phước Kim
29/4/2014 8:29 3/10/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2178 ngày)
29/4/2014 8:32 2/5/2014 23:59 29/4/2014 8:32
45 3 Thẩm định Quyết toán công trình: Nâng cấp và sửa chữa nước sinh hoạt Thôn 2, xã Phước Đức Trần Quý
0973656768

Xã Phước Đức
24/4/2014 8:52 30/9/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2181 ngày)
24/4/2014 8:56 25/4/2014 23:59 24/4/2014 8:56
46 2 Thẩm định Quyết toán Công trình đường từ Trạm biến áp 35kV đến trường Mẫu giáo Sơn ca Ban quản lý và Kiến thiết thị chính
0905251546

Thị trấn Khâm Đức
11/4/2014 8:20 19/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2223 ngày)
11/4/2014 8:29 17/4/2014 23:59 11/4/2014 8:29