Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Trở về
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHƯỚC SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ PHẬN TN&TKQ
0510 3888777 Phước Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2020
Số ...
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpNgày nhận/Ngày hẹn trảNgày có kết quảNgày bàn giaoThời hạn xử lýNgày chuyển
1 37 Thẩm định Quyết toán công trình Đường vào khu sản xuất thôn TĐC thủy điện ĐăkMi 4 Lê Xuân Hưng

Xã Phước Xuân
17/11/2014 14:22 24/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2006 ngày)
17/11/2014 14:23 17/3/2015 23:59 17/12/2014 10:16
2 29 Thẩm định Quyết toán công trình: UBND xã Phước Kim Nguyễn Thái Phiên

Thị trấn Khâm Đức
10/11/2014 9:16 17/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2013 ngày)
10/11/2014 9:17 10/3/2015 23:59 17/12/2014 10:16
3 26 Thẩm định Quyết toán công trình Nhà sinh hoạt cộng đòng xã Phước Hòa Trần Hồng Quân

Thị trấn Khâm Đức
30/9/2014 14:14 4/2/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2054 ngày)
30/9/2014 14:14 28/1/2015 23:59 17/12/2014 10:15
4 20 Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa tường rào Trường PTTH Khâm Đức Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Thị trấn Khâm Đức
28/7/2014 14:2 2/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2118 ngày)
28/7/2014 14:3 25/11/2014 23:59 14/8/2014 9:8
5 4 - Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa thủy lợi Thôn Nước Kiết, xã Phước Kim Nguyễn Đắc Tư

Xã Phước Kim
29/4/2014 8:29 3/10/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2178 ngày)
29/4/2014 8:33 3/9/2014 23:59 10/7/2014 13:58
6 4 - Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa thủy lợi Thôn Nước Kiết, xã Phước Kim UBND xã Phước Kim

Xã Phước Kim
29/4/2014 8:29 3/10/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2178 ngày)
29/4/2014 8:32 3/9/2014 23:59 1/7/2014 10:1
7 3 Thẩm định Quyết toán công trình: Nâng cấp và sửa chữa nước sinh hoạt Thôn 2, xã Phước Đức Trần Quý
0973656768

Xã Phước Đức
24/4/2014 8:52 30/9/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2181 ngày)
24/4/2014 8:56 28/8/2014 23:59 14/8/2014 9:12
8 2 Thẩm định Quyết toán Công trình đường từ Trạm biến áp 35kV đến trường Mẫu giáo Sơn ca Ban quản lý và Kiến thiết thị chính
0905251546

Thị trấn Khâm Đức
11/4/2014 8:20 19/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2223 ngày)
11/4/2014 8:29 12/8/2014 23:59 2/7/2014 8:2