Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Trở về
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHƯỚC SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ PHẬN TN&TKQ
0510 3888777 Phước Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2020
Số ...
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpNgày nhận/Ngày hẹn trảNgày có kết quảNgày bàn giaoThời hạn xử lýNgày chuyển
1 37 Thẩm định Quyết toán công trình Đường vào khu sản xuất thôn TĐC thủy điện ĐăkMi 4 Lê Xuân Hưng

Xã Phước Xuân
17/11/2014 14:22 24/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2006 ngày)
17/11/2014 14:23 17/3/2015 23:59 17/12/2014 10:16
2 29 Thẩm định Quyết toán công trình: UBND xã Phước Kim Nguyễn Thái Phiên

Thị trấn Khâm Đức
10/11/2014 9:16 17/3/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2013 ngày)
10/11/2014 9:17 10/3/2015 23:59 17/12/2014 10:16
3 26 Thẩm định Quyết toán công trình Nhà sinh hoạt cộng đòng xã Phước Hòa Trần Hồng Quân

Thị trấn Khâm Đức
30/9/2014 14:14 4/2/2015 17:0
Đang xử lý (trễ 2054 ngày)
30/9/2014 14:14 28/1/2015 23:59 17/12/2014 10:15
4 25 Thẩm định Quyết toán công trình Cầu treo Đăk Chè, xã Phước Mỹ Lê Thị Mộng Điệp

Xã Phước Mỹ
14/8/2014 14:50 19/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2101 ngày)
14/8/2014 14:51 12/12/2014 23:59 17/12/2014 10:15
5 24 Thẩm định Quyết toán công trình sửa chữa nước sinh hoạt thôn 4, xã Phước Chánh Nguyễn Thị Hiền

Xã Phước Chánh
13/8/2014 15:13 18/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2102 ngày)
13/8/2014 15:14 11/12/2014 23:59 17/12/2014 10:15
6 23 Thẩm định Quyết toán công trình Nâng cấp kênh thủy lợi thôn 3 xã Phước Chánh Nguyễn Thị Hiền

Xã Phước Chánh
13/8/2014 15:11 18/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2102 ngày)
13/8/2014 15:12 11/12/2014 23:59 17/12/2014 10:14
7 22 Thẩm định Quyết toán công trình Nâng cấp kênh thủy lợi thôn 1, xã Phước Chánh Nguyễn Thị Hiền

Xã Phước Chánh
13/8/2014 15:9 18/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2102 ngày)
13/8/2014 15:10 11/12/2014 23:59 17/12/2014 10:14
8 21 Thẩm định Quyết toán công trình: Đường giao thông thôn 2, xã Phước Đức Trần Quý

Xã Phước Đức
6/8/2014 9:29 11/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2109 ngày)
6/8/2014 9:30 4/12/2014 23:59 17/12/2014 10:13
9 20 Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa tường rào Trường PTTH Khâm Đức Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Thị trấn Khâm Đức
28/7/2014 14:2 2/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2118 ngày)
28/7/2014 14:3 25/11/2014 23:59 14/8/2014 9:8
10 19 Thẩm định kế hoạch đấu thầu Sửa chữa mố cầu Nước Mỹ, xã Phước Kim Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
25/7/2014 14:48 8/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2234 ngày)
25/7/2014 14:49 5/8/2014 23:59 14/8/2014 9:9
11 18 Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Cắt đường giao thông Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
25/7/2014 14:46 8/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2234 ngày)
25/7/2014 14:47 5/8/2014 23:59 14/8/2014 9:10
12 17 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sữ chữa mố cầu Nước Mỹ, xã Phước Kim Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
18/7/2014 9:8 15/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2227 ngày)
18/7/2014 9:9 23/7/2014 23:59 14/8/2014 9:9
13 14 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Kiên cố hóa kênh thủy lợi Thôn 1, Phước Năng và Công trình Keeng mương thủy lợi Thôn 2,3 xã Phước Năng UBND xã Phước Năng

Xã Phước Năng
24/6/2014 10:13 10/12/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2110 ngày)
24/6/2014 10:15 24/6/2014 23:59 17/12/2014 10:11
14 13 Thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán công trình: Cắt đưpừng giao thông Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
19/6/2014 15:41 17/7/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2256 ngày)
19/6/2014 15:43 24/6/2014 23:59 1/7/2014 9:29
15 11 Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Sơn sửa Trụ sở làm việc UBND xã Phước Lộc Lưu Huyền Thoại

Xã Phước Lộc
16/6/2014 10:44 30/6/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2273 ngày)
16/6/2014 10:46 25/6/2014 23:59 1/7/2014 9:37
16 7 Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Biển báo hiệu giao thông thị trấn Khâm Đức Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
30/5/2014 8:10 13/6/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2290 ngày)
30/5/2014 8:12 10/6/2014 23:59 1/7/2014 9:51
17 6 Thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa cầu treo Thôn 3, xã Phước Thành. Võ Thị Như Túy

Thị trấn Khâm Đức
30/5/2014 8:5 13/6/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2290 ngày)
30/5/2014 8:8 10/6/2014 23:59 1/7/2014 9:51
18 4 - Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa thủy lợi Thôn Nước Kiết, xã Phước Kim Nguyễn Đắc Tư

Xã Phước Kim
29/4/2014 8:29 3/10/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2178 ngày)
29/4/2014 8:33 3/9/2014 23:59 10/7/2014 13:58
19 4 - Thẩm định Quyết toán công trình: Sửa chữa thủy lợi Thôn Nước Kiết, xã Phước Kim UBND xã Phước Kim

Xã Phước Kim
29/4/2014 8:29 3/10/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2178 ngày)
29/4/2014 8:32 3/9/2014 23:59 1/7/2014 10:1
20 3 Thẩm định Quyết toán công trình: Nâng cấp và sửa chữa nước sinh hoạt Thôn 2, xã Phước Đức Trần Quý
0973656768

Xã Phước Đức
24/4/2014 8:52 30/9/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2181 ngày)
24/4/2014 8:56 28/8/2014 23:59 14/8/2014 9:12
21 2 Thẩm định Quyết toán Công trình đường từ Trạm biến áp 35kV đến trường Mẫu giáo Sơn ca Ban quản lý và Kiến thiết thị chính
0905251546

Thị trấn Khâm Đức
11/4/2014 8:20 19/8/2014 17:0
Đang xử lý (trễ 2223 ngày)
11/4/2014 8:29 12/8/2014 23:59 2/7/2014 8:2